eSavjetovanje: Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Tema ovog e-savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Opis savjetovanja: U svrhu djelotvorne provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i njezinog usklađivanja s drugim dokumentima, Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti izradilo je Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji će se provodit u skladu s preporukama područja nadležnih EU politika. Težit će ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja iz okvira Agende 2030 Ujedinjenih naroda s naglaskom na inkluzivno, kvalitetno i pravično obrazovanje te promicanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja za sve. Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije sastoji se od šest cjelina: cjeloživotno učenje, rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, znanost i tehnologiju te smjernice za provedbu strategije. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Prijedlogu Akcijskog plana te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o njegovu donošenju.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje 30 dana, od 15. siječnja do 14. veljače 2018. godine, a možete se uključiti OVDJE.