Objavljeni natječaji programa Europa za građane

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za sve cjeline

Riječ je o sljedećim cjelinama: (1.) Europsko sjećanje te (2.) Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere: 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2. Umrežavanje gradova te 2.3. Projekte civilnog društva.

Rok za prijavu je 1. ožujka 2018. do 12 sati, drugi rok za cijeline 2.1. Bratimljenje gradova i 2.2. Umrežavanje gradova je 3. rujna 2018.

Kao dodatak objavljenim natječajima, Agencija je objavila i novi Programski vodič za 2018. godinu u kojem su uvedene neke izmjene u odnosu na prošlogodišnji vodič, između kojih valja izdvojiti:ukupni budžet programa za razdoblje 2014-2020 uvećan je sa 185.468.000 na 187.718.000 eura, pojednostavljen je obrazac za procjenu projektnih prijedloga te mu je dodana nova stavka "use of innovative channels of e-participation" pa će se od sada bodovati i korištenje društvenih mreža i općenito korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija za diseminaciju rezultata projektnih aktivnosti,kao i do sada, predfinanciranje za mjeru bratimljenja gradova ne postoji, ali iznos predfinanciranja za ostale mjere je izmijenjen sa "do maksimalno 50%" na "40-60% iznosa zatraženih financijskih sredstava".

Više informacija možete naći OVDJE.