O Savezu

Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom “SUMSI” osnovan je 22. svibnja 2009. godine kao neprofitna i humanitarna pravna osoba. Adresa sjedišta saveza je Avenija Marina Držića 71a, Zagreb, a Savez djeluje na području Republike Hrvatske. Predsjednik Saveza SUMSI je Denis Marijon, a tajnica je Maja Dragojević.

STATUT SAVEZA SUMSI

Djelatnost

Sukladno postavljenim ciljevima, djelatnost Saveza se temelji na povezivanju i suradnji s drugim udrugama, ustanovama, organizacijama i osobama, organiziranju i provođenju edukativnih akcija i praktične pomoći mladima i studentima s invaliditetom, informiranju mladih i studenata s invaliditetom o svim za njih značajnim temama, događanjima, novostima i zanimljivostima, te aktivnom pružanju podrške mladima i studentima s invaliditetom.

Članstvo

Članstvo u Savezu je dobrovoljno, a članice Saveza su ravnopravne. Savez trenutno broji tri članice: udruga ZAMISLI iz Zagreba, Udruga ZNAM iz Rijeke i Udruga PREOKRET iz Vukovara. Udruge članice su se udružile u Savez kako bi lakše međusobno surađivale, podržavale i koordinirale aktivnosti koje provode za mlade i studente s invaliditetom na nivou Republike Hrvatske. Temeljni cilj udruga koje čine Savez jest uzajamna suradnja, usklađivanje aktivnosti i angažman sa svrhom pružanja pomoći mladima i studentima s invaliditetom u suočavanju s radnim i životnim izazovima.

Ukoliko ste zainteresirani za učlanjenje, molimo vas da preuzmete sljedeće dokumente te nas kontaktirate na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Odluka o pristupanju i Pristupnica u SUMSI. 

Izvješća o radu Saveza

2015. Financijsko izvješće 

2015. Izvješće o radu

2016. Izvješće o radu

2016. Financijsko izvješće

2017. Izvješće o radu

2017. Financijsko izvješće