Stažiranje u Europskom parlamentu

Prijave za staževe Robert Schuman otvorene su od 15. kolovoza za stažiranje u 2018.

Svrha staževa Schuman je omogućiti osobama sa sveučilišnom diplomom da dopune znanje koje su stekli tijekom studiranja i da se upoznaju s aktivnostima Europske unije, a osobito s aktivnostima Europskog parlamenta. Nekoliko je smjerova: opći, novinarski i smjer „Nagrada Saharov” koji se bavi djelovanjem Europskog parlamenta u korist ljudskih prava i međunarodnih normi u tom području.

Upute za prijavu dostupne su OVDJE zajedno sa detaljima o uvjetima i svim rokovima za prijave.